privaatsuspoliitika

Käesolev küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks veebileht isikuandmeid (andmeid) kogub ja töötleb. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmete vastutav töötleja on Festival Catering OÜ.

Astuambrisse.ee võib koguda isikustamata andmeid, milleks võivad olla andmed tegevuse või aktiivsuse kohta astuambrisse.ee veebilehel, mida kogutakse statistika ning kliendile parema teenuse pakkumise eesmärgil. Privaatsuspoliitikas käsitleme selliseid andmeid kui isikustamata andmeid.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust elektronposti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. 

Kui külastajal või ostjal on pretensioone veebilehe osas, tuleb need edastada elektronposti teel aadressile info@astuambrisse.ee

ETTEVÕTTE REKVISIIDID

Festival Catering OÜ

info@astuambrisse.ee

KIIRELT KÄTTE

VEEBILEHT TELLI

© 2022 Festival Catering OÜ